SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH

piątek, 6 stycznia 2012

Charakterystyka wytypowanych miejsc na SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH

CHARAKTERYSTYKA WYTYPOWANYCH MIEJSC NA SZLAKU ZBÓJNIKÓW

Na „Szlaku Zbójników Karpackich” znajdują się:

ü    miejsca ukrycia zbójnickich skarbów, (góry, dudławe buki, głazowiska, kapliczki, kościółki),
ü    miejsca gdzie zbójnicy byli więzieni (zamki, kasztele, lochy), zbójnickie twierdze
ü    miejsca, gdzie zbójnicy ukrywali się przed harnikami (jaskinie, wzniesienia, połoniny, szczeliny skalne),
ü    miejsca zbójnickich straceń – kaźni zbójeckich (zamki, wzgórza, lochy, kazamaty, cmentarze),
ü    miejscowości, w których najsłynniejsi harnasie się urodzili i wychowali
ü    miejsca sakralnych fundacji zbójnickich (drewniane lub kamienne kapliczki, kościółki),
ü    miejsca związane z faktycznym biesiadowaniem zbójników w karczmach góralskich,
ü    miejsca związane z poetami, sławnymi osobami, artystami, muzykami, etnografami, historykami którzy utrwalili zbójnickie historie w swoich dziełach, kronikach, oblatach, zapiskach, malunkach czy nutach (muzea, domy rodzinne, cmentarze, tablice),
ü    obiekty związane z tragicznymi wydarzeniami, jakimi były morderstwa dokonane przez zbójników np. na urzędnikach dworskich (obeliski, zbójnickie krzyże pokutne, tablice pamiątkowe),
ü    pracownie artystyczne, gdzie po dziś dzień wykonywane są np. zbójnickie malunki na szkle, galerie, izby pracy twórczej, izby regionalne w których turyści mogą posłuchać opowieści, legend, kawałów o zbójnikach,
ü    ekspozycje muzealne (w działach etnograficznych prezentowane są m.in. obrazy na szkle malowane przedstawiające postaci zbójników, sprzęty domowe i ceramiczne przedstawiające harnasi karpackich, zbójnickie gobeliny, starodawne ryciny, zapiski
o zbójnikach, zbójnickie kroniki i oblata, regestry złoczyńców, zbójeckie pitwale, narzędzia tortur zbójnickich, ubrania zbójników, broń),
ü    skanseny architektury ludowej
ü    bacówki
ü    miejsca które faktycznie zbójnicy obrabowali (plebanie, dwory szlacheckie, karczmy, kasztele, miasta, kamienice, zamki),
ü    przełęcze, trakty którymi wędrowali „na zbój” karpaccy harnasie wraz ze swoimi watahami zbójeckimi,
ü    miejsca związane z kręceniem filmów o tematyce zbójnickiej,
ü    miejsca związane z profesją katów, którzy poddawali brutalnym torturom zbójników karpackich
ü    galerie zbójnickich rzeźb drewnianych,
ü    miejsca związane topograficznie ze zbójnikami (zbójnickie polany, zbójnickie stawy, zbójnickie wychodnie skalne, zbójnickie okna, zbójnickie turnie, wanty, ławki itp.),
ü    miejsca związane z rycerzami raubritterami - którzy już w XV wieku uprawiali zbójnicki proceder (zamki, ruiny zamków, wzniesienia, góry, jaskinie),
ü    miejsca, gdzie według legend sławni harnasie (Janosik, Ondraszek) pobierali nauki (kolegia Pijarów),
ü    kościoły w których przyszli zbójnicy byli ochrzczeni (Janosik, Ondraszek),
ü    miejsca dawnych hucznych jarmarków, na których zbójnicy zaopatrywali się
w niezbędne produkty (np. naczynia, proch strzelniczy itp.),
ü    parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody ożywionej i nieożywionej, parki narodowe.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza