SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH

piątek, 6 stycznia 2012

Wpływ transgraniczny projektu Szlak Zbójników Karpackich

WPŁYW TRANSGRANICZNY PROJEKTU „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH”

Transgraniczny przebieg szlaku przez takie kraje, jak Polska, Słowacja, Czechy, Ukraina, Rumunia i Węgry ukazuje nam atrakcje związane ze zbójnictwem, które było plagą tych ziem od połowy XVI do XVIII wieku.

Przemierzając szlak oprócz przepięknych karpackich krajobrazów, można spotkać żywe świadectwa i osobliwości kulturowe mieszkańców Karpat oraz ciekawe pamiątki po zbójnikach.

Transgraniczność projektu „Szlak Zbójników Karpackich” występuje na kilku płaszczyznach. Pierwsza z nich to współpraca partnerów międzynarodowego zbójnickiego projektu w zakresie opracowania koncepcji i przygotowania szlaku do jego realizacji, a później finalizacji projektu, co zacieśnia więzi i buduje trwałe pozytywne relacje.

Najważniejszy jest jednak sam zbójnicki projekt oraz jego transgraniczne efekty. Wydanie materiałów promocyjnych (folderów, ulotek, map, przewodnika po „Szlaku Zbójnickim”, organizacja międzynarodowych konferencji i zbójnickich warsztatów, wspólna realizacja projektu „Szlaku Zbójników Karpackich” biegnącego przez wszystkie 6 krajów, co stwarza możliwości podniesienia standingu finansowego mieszkańców tych krajów.  Lepsze poznanie się pomagać będzie w realizacji kolejnych wspólnych inicjatyw. Materiały promocyjne wydane w kilku językach (foldery, ulotki, mapy i przewodniki), będą przybliżały korzystającym z projektu ludziom jego unikatową tematykę.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza