piątek, 6 stycznia 2012

Wpływ transgraniczny projektu Szlak Zbójników Karpackich

WPŁYW TRANSGRANICZNY PROJEKTU „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH”

Transgraniczny przebieg szlaku przez takie kraje, jak Polska, Słowacja, Czechy, Ukraina, Rumunia i Węgry ukazuje nam atrakcje związane ze zbójnictwem, które było plagą tych ziem od połowy XVI do XVIII wieku.

Przemierzając szlak oprócz przepięknych karpackich krajobrazów, można spotkać żywe świadectwa i osobliwości kulturowe mieszkańców Karpat oraz ciekawe pamiątki po zbójnikach.

Transgraniczność projektu „Szlak Zbójników Karpackich” występuje na kilku płaszczyznach. Pierwsza z nich to współpraca partnerów międzynarodowego zbójnickiego projektu w zakresie opracowania koncepcji i przygotowania szlaku do jego realizacji, a później finalizacji projektu, co zacieśnia więzi i buduje trwałe pozytywne relacje.

Najważniejszy jest jednak sam zbójnicki projekt oraz jego transgraniczne efekty. Wydanie materiałów promocyjnych (folderów, ulotek, map, przewodnika po „Szlaku Zbójnickim”, organizacja międzynarodowych konferencji i zbójnickich warsztatów, wspólna realizacja projektu „Szlaku Zbójników Karpackich” biegnącego przez wszystkie 6 krajów, co stwarza możliwości podniesienia standingu finansowego mieszkańców tych krajów.  Lepsze poznanie się pomagać będzie w realizacji kolejnych wspólnych inicjatyw. Materiały promocyjne wydane w kilku językach (foldery, ulotki, mapy i przewodniki), będą przybliżały korzystającym z projektu ludziom jego unikatową tematykę.

Target projektu Szlak Zbójników Karpackich

TARGET PROJEKTU „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH”

Określono już target, do którego powinna być skierowana oferta: młodzi, ale już dojrzali ludzie, wykształceni, poszukujący nietuzinkowych wrażeń, umiejący je docenić, aktywni kulturowo i starający się rozumieć sztukę. Autor szlaku chciałby aby turyści przemierzający „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” byli ludźmi otwartymi na naturę, kulturę i anegdotyczność Karpat, aby byli to ludzie aktywni, lubiący obcować z przyrodą, poszukujący inności (poszukiwacze przygód), oraz single.

Przez jakie regiony przechodzi Szlak Zbójników Karpackich

PRZEZ JAKIE REGIONY W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH PRZECHODZI SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH

·                  Polska (Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid Wyspowy, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Śląsk Cieszyński, Równina Pszczyńska, Kotlina Oświęcimska, Orawa, Spisz, Tatry i Podhale, Gorce, Pieniny, Pogórze Wiśnickie, Kraków, Wyżyna Krakowsko – Częstochowska, Pogórze Rożnowskie, Pieniny, Góry Świętokrzyskie, Bieszczady.

·                  Słowacja (Orawa, Spisz, Liptów, Tatry Zachodnie, Tatry Wysokie, Tatry Bielskie, Górne Poważe i Turiec, Mała Fatra, Wielka Fatra, Szarysz, Gemer, Słowacki Raj, Zemplin, Bratysława).


·                  Czechy (Beskid Śląsko – Morawski, czeski Raj, Góry Orlickie, Góry Łużyckie, Czeska Szwajcaria, dodatkowo: Kromeriż, Ołomuniec, Praga, Ski Areał Zbójnicka Góra na Morawach.

·                  Ukraina (Pokucie, Czarnohora, Gorgany, Bukowina Ukraińska, Podole, Zakarpacie, Bieszczady Ukraińskie, Beskidy Skolskie).

·                  Rumunia (Maramuresz, Góry Maramureskie, Bukowina Rumuńska, Transylwania)

·                  Węgry (Budapeszt – reszta miejsc jest w trakcie opracowywania)

Możliwość poszerzenia szlaku o kolejne kraje: Mołdawię, Chorwację, Czarnogórę, Grecję, Bułgarię (miejsca są w trakcie opracowywania). Uwaga: Rycerze dróg, jak nazywano zbójników nie mogli by napadać na karawany kupieckie, gdyby nie  trakty handlowe. Okazuje się, że zbójnicy grasowali również we Francji, Włoszech, Anglii i Hiszpanii.

Przez jakie regiony przechodzi Szlak Zbójników Karpackich

PRZEZ JAKIE KRAJE PRZEBIEGA „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH”

Szlak ma zasięg międzynarodowy i transgraniczny, łączy górskie trasy na terenie takich krajów jak: Polska (śląskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie), Słowacja, Czechy, Ukraina, Rumunia, Węgry. Możliwość rozszerzenia szlaku o Mołdawię, Chorwację, Czarnogórę, Bułgarię i Grecję.

Na projekt Zbójnicki Szlak składa się

NA PROJEKT „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” SKŁADA SIĘ:

1.                międzynarodowy szlak turystyczny www.zbojnickiszlak.pl

2.                park tematyczno – rozrywkowy „Zbójnikolandia” (w obrębie parku mają powstać m.in. następujące inwestycje: hotel i karczma „Janosikowy Dwór”, pierwsze na świecie „Muzeum Zbójnictwa Karpackiego”, zbój – informacja turystyczna, siedziba projektu „Szlak Zbójników Karpackich” – „Centrum Badań Zbójnictwa Karpackiego”, siedziba biura podróży – karpackiego touroperatora „Zbójnicki Travel” i zbójnickiej grupy rekonstrukcyjnej „Janosikowa drużyna”, Janosikowy ogródek letni i zimowy, tablica z mapą Szlaku Zbójników Karpackich, bacówka, szałas, koliba, sadyba zbójnicka, owczarnia, zbójnicka wioska /osada, zbójnickie sukiennice ze sklepami, zbójnicka piwnica/ jaskinia/pieczara, zbójnickie lochy, miejsce na ognisko/zbójnicka watra, park miniatur (około 20 najciekawszych obiektów w miniaturze znajdujących się na szlaku, zbójnicki zamek i baszta, izba regionalna z ekspozycją zbójnickich instrumentów ludowych, miejsce na napady zbójnickie, aleja zbójnickich figur woskowych, zagroda z końmi, miejsce na bryczki, wąskotorówka objeżdżająca cały park dookoła, janosikowy park linowy, ściana do wspinaczki). Wycena powstania nowego parku tematyczno – rozrywkowego „Zbójnikolandia” powinna zmieścić się w kwocie 70 mln PLN.

3.                wielkie pomniki karpackich harnasi, usytuowane w najbardziej atracyjnych miejscach na szlaku, które będą podświetlone niczym pomnik Janosika w Terchowej na Słowacji (ok. 30 szt.),

4.                sieć zbójnickich medalmatów zewnętrznych i wewnętrznych z pamiątkowymi zbójeckimi dukatami ze „Szlaku Zbójników Karpackich”

5.                sieć zbójnickich gablot ze zbójnickimi gadżetami promujących „Szlak Zbójników Karpackich” w obiektach gastronomicznych i hotelarskich, skansenach, izbach pracy twórczej, muzeach, punktach IT, itp.

6.                zbój – witacze (znaki witające turystów na kolejnych etapach Szlaku Zbójników Karpackich) 

7.                karpacki touroperator „Zbójnicki Travel”

8.                zbójnicki sklep internetowy www.zbojnickisklep.pl

9.                euroregionalne zbójnickie targi turystyczne (wirtualne oraz w formie standardowej na hali wystawienniczej)

10.           fundacja „Zbójnicki Szlak” www.fundacjazbojnickiszlak.pl

11.           zbójnicka drużyna rekonstrukcyjna „Janosikowa Drużyna” http://www.janosik.org.pl/

12.           kluby sympatyków zbójnictwa karpackiego http://www.janosik.info.pl/

13.           „Zbójnickie Towarzystwo Naukowe”

14.           agencja artystyczna „Karpackie Zbóje”

15.           czasopismo promujące projekt „Szlak Zbójników Karpackich” -  „Na Zbójnickim Szlaku”

16.           publikacje (zbójnicka książka kulinarna „Zbójnickie Jadło”, przewodnik turystyczny „Zbójnickim Szlakiem” który ma być wydany przez wydawnictwo Bezdroża z Krakowa, mapy „Szlaku Zbójników Karpackich, które mają być wydane przez wydawnictwo Compass z Krakowa, książka „Zbójnicy w Karpatach”, tomik wierszy o zbójnikach, śpiewnik z pieśniami i przyśpiewkami zbójnickimi, huculskimi, hajdamackimi, opryszkowskimi, myśliwskimi, książeczka „Humor zbójnicki”, komiks „Janosik w Karpatach”, książka „Zbójnickie legendy z mitycznego łuku Karpat”),

17.           zbójnickie menu w karczmach góralskich na „Szlaku Zbójników Karpackich” wytypowanych przez zespół projektu „Szlak Zbójników Karpackich” sygnowane logotypem „Zbójnicki Szlak”

18.           ulotki, foldery, mapy zbójnickiego szlaku,

19.           zbójnicka płyta DVD / CD promująca tematykę zbójnictwa karpackiego

20.           Festiwal „Zbójnickie Igrce”

21.           „Olimpiada Sportów Zbójnickich”

22.           interaktywne gry miejskie „Zbójnicy na karpackiej ceście”

23.           gra komputerowa „Szlak Zbójników Karpackich”

Problemy i zagrożenia związane z projektem Szlak Zbójników Karpackich

PROBLEMY I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH”

1.               znalezienie odpowiedniej ilości pieniędzy na cały projekt, który został wyceniony na 100.000.000 PLN;

2.               znalezienie odpowiednich partnerów do realizacji projektu;

3.               „Szlak Zbójników Karpackich” obecnie zalicza się do wirtualnych szlaków turystyczno-kulturowych ze względu na brak oznaczenia w terenie. Aby uzyskał status materialny konieczne jest m.in.: oznakowanie go w terenie, utworzenie usług skoncentrowanych wokół tematu oraz poparcie władz samorządowych

4.               projekt „Szlak Zbójników Karpackich” jako nowy, markowy produkt turystyczny jest obecnie na etapie komercjalizacji oraz przekształcania w status szlaku materialnego, co jest bardzo kapitałochłonne i czasochłonne;

5.               utrzymanie w należytym stanie szlaku. Trzeba będzie dysponować odpowiednimi pieniędzmi na utrzymanie szlaku, który liczy sobie 4.500 km. Trzeba się liczyć z aktami wandalizmu i z tym, że sama przyroda zaciera oznakowanie. O jakość i bezpieczeństwo szlaku trzeba dbać ciągle;

6.               w Polsce jest ciągle obawa przed partnerstwem publiczno – prywatnym, co spowalnia działania zmierzające do realizacji projektu „Szlak Zbójników Karpackich”;

7.                      produkt tworzony przez wiele podmiotów, jak w przypadku „SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” przypomina skomplikowany mechanizm, który bez odpowiedniej koordynacji nie będzie właściwie funkcjonował. Dobre zarządzanie jest kluczem do sukcesu i szansą na rozwój regionalny oparty na turystyce;

8.               koordynacja i tworzenie produktów ponadregionalnych, transgranicznych nie jest łatwe;

9.               szlak w zamierzeniach ma być szlakiem samochodowo – pieszym, z możliwością poszerzenia o zbójnickie pętle tematyczne, rowerowe i konne, co będzie dość trudne logistycznie i projektowo do wyznaczenia;

10.          problemem w oznakowaniu  jest  długość szlaku: 4.500 km (znakowanie trzeba ujednolicić, standaryzować i oznakować w kilku językach). Szlak ma skomplikowany przebieg (6 lub 7 krajów). Na pewno nie będzie to łatwym przedsięwzięciem, dlatego trzeba nawiązać współpracę z podmiotami, które będą w stanie sprostać wymaganiom projektu;

11.          założenie sobie konkretnych zadań do realizacji, określenie targetu produktu, szukanie nowych źródeł finansowania to zaledwie kilka niełatwych ale bardzo istotnych przedsięwzięć przybliżających do sukcesu.
 
12.          bardzo istotne jest budowanie partnerskich relacji wśród podmiotów biorących udział w tworzeniu produktu – co jest bardzo skomplikowane. Można je umacniać poprzez poszanowanie wzajemnych interesów i wspólne wypracowywanie pomysłów. Równie istotnym elementem zarządzania jest dobra promocja. Partnerstwo wielopodmiotowe umożliwia wspólne wystawianie się na imprezach targowych i kupowanie większych powierzchni wystawowych z dobrze sytuowanymi stoiskami zwracającymi uwagę potencjalnych klientów. Partnerstwo ułatwia aplikowanie o środki unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

13.          aby turysta swobodnie podróżował łukiem Karpat szlak musi być dobrze oznakowany, ma być bezpieczny, ma byś szlakiem gdzie każdy bez większego problemu ma znaleźć nocleg. Potrzebne są do tego konsekwentne działania regionów. Tworzenie i promocja szlaków odbywa się w Polsce najczęściej w ramach granic samorządów, podczas gdy stworzenie i promocja dobrego produktu wymaga często współpracy wielu regionów w kilku krajach.
 
14.          każdy kraj potrzebuje marki, tak jak produkt. Na świecie Polska kojarzona jest głównie z papieżem Janem Pawłem II, Chopinem, Krakowem, Małyszem i żubrówką. Czas najwyższy, żeby Polska zaczęła się kojarzyć ze zbójnictwem karpackim, ale potrzebna jest do tego akceptacja Ministerstwa Turystyki i POT-u.

15.          Polska ma wielki potencjał – piękna miasta, przyrodę, warunki do inwestycji, atrakcje turystyczne, ale wciąż nie ma spójnego wizerunku i promocji. W Polsce produkty są, potrzeba tylko jednolitej marki, która pomoże je wszystkie sprzedać. Nich zatem hasło Creative Tention (twórcze napięcie) towarzyszy ciągle specjalistom od wizerunku Polski i niech ci specjaliści dostrzegą potencjał jaki drzemie w zbójnictwie karpackim.

16.          POT sugeruje, że wizerunek Polski w Europie skupia się wokół tradycjonalizmu, zapóźnienia gospodarczego i religijności. Według POT Polska jako kraina strzech, zapasek, żubrów i bocianów jest zdecydowanie passe. Reklamowano Polskę właśnie w ten sposób zbyt długo i mało skutecznie, by znów wywieszać folklor na promocyjnych sztandarach. Teraz pokazuje się europejskość i nowoczesność Polski. Obecnie ucieka się od pokazywania ludowości i siermiężności. Niestety POT wyraźnie zapomina promując Polskę o ludowości Polski, a projekt „Szlak Zbójników Karpackich” wyraźnie na niej bazuje. POT chce promować Polskę nowoczesną, lepiej bowiem sprzedaje się Polska nowoczesna, niż tradycyjna.

17.          Istotne jest budowanie wspólnej opiniotwórczej i reprezentacyjnej platformy działania, co nie będzie łatwe. Marka „ZBÓJNICKI SZLAK” ma pokazywać Polskę jak i inne kraje zlokalizowane na Szlaku Zbójnickim, w sposób tradycyjny ale zarazem  nowoczesny.  Strategia marki wyznacza kierunek promocji.

18.          Nowy produkt turystyczny wymaga również promocji co wiąże się z wielkimi inwestycjami i kosztami.

19.          Nowy produkt turystyczny jest dosyć skomplikowany w swej istocie, także trzeba będzie maksymalnie go ujednolicić, aby zapanować nad jego sprzedażą i nad bezpieczeństwem realizacji programu.

20.          Bardzo ciężko również znaleźć profesjonalnych przewodników, pilotów, którzy byliby w stanie pokierować tak skomplikowaną imprezą, wycieczkę. Trzeba będzie zorganizować cykl szkoleń dla przewodników i pilotów z zakresu wiedzy o góralszczyźnie karpackiej i zbójnictwie karpackim. Dodatkowym problemem będzie bariera językowa w 6 krajach, przez które „Szlak Zbójnicki” przebiega.

Prace badawcze nad projektem Szlak Zbójników Karpackich

PRACE BADAWCZE NAD SZLAKIEM ZBÓJNIKÓW KARPACKICH

1.                Na uczelniach wyższych (AWF Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Śląski) prowadzone są badania wśród studentów, których celem jest wyselekcjonowanie najlepszych pomysłów dotyczących rozwoju karpackiej marki „ZBÓJNICKI SZLAK”. Zakres tematyczny badań obejmuje transgraniczne możliwości organizowania turystyki w regionie górskim – uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, dziedzictwo kulturowe obszaru karpackiego, propozycje współpracy między 6 krajami przez które „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” przebiega.

2.                W dalszej perspektywie planowane są badania nad potencjałem turystycznych regionu karpackiego, nad jego wyjątkowością, będą przeprowadzane badania rynkowe, będą organizowane konsultacje społeczne i warsztaty strategiczne. Strategia marki „ZBÓJNICKI SZLAK” jest punktem wyjścia większej kampanii promocyjnej. Bazuje na badaniach wizerunkowych: jak „Zbójnicki Szlak” jest postrzegany, czego ludzie oczekują od produktu turystycznego jakim jest „Zbójnicki Szlak” i co sprawia, że ten produkt wyróżnia się na tle innych. Dokument który będzie sporządzony będzie głównym wyznacznikiem kierunku, w którym będzie podążać promocja „ZBÓJNICKIEGO SZLAKU”.

3.                Przeprowadzono badania, które ujawniły, że ludzie chcą odkrywać nowe, nieznane dotąd miejsca, z dala od centrów turystycznych i od luksusów. W najbliższych planach mają być przeprowadzone badania percepcji produktu SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH, które by wskazały jego wady i zalety.

4.                W najbliższym czasie przeprowadzone będą badania jakościowe i ilościowe dotyczące wizerunku regionu karpackiego, jego atrakcyjności turystycznej. W planach jest zorganizowanie audytu turystycznego, który ma wyłonić nowe atrakcje zlokalizowane na trasie Zbójnickiego Szlaku. Wiedza ta będzie inwentaryzowana, szeroko omawiana.

5.                Dokonana zostanie inwentaryzacja pamiątek i atrakcji związanych z zbójectwem i towarzyszącymi mu legendami w Karpatach. Będzie ona przeprowadzona na terenie realizacji projektu, w co najmniej sześciu krajach.